עיקרי התוכנית- מסלול מהנדסים

התמודדות עם אתגרי העתיד בביו-רפואה דורשים שילוב של ידע מדיספלינות שונות. המסלול למהנדסים בתוכנית הרב-תחומית של הפקולטה לרפואה מיועד לסטודנטים מצוינים מהנדסה ומדעים מדויקים המעוניינים לקחת חלק בעיצוב הדור הבא של עולם הביו-רפואה. תחומי המחקר בתוכנית כוללים: ביולוגיה חישובית, ביולוגיה מערכתית, ביופיסיקה, מתמטיקה שימושית ומערכות לומדות. התוכנית הינה למסטר ומיועדת לבעלי תואר ראשון בעלי הישגים גבוהים במיוחד. כל סטודנט ילווה ע"י חונך אישי ותיבנה עבורו תוכנית לימודים אישית בהתאם לרקעו האקדמי.

איך נרשמים?
ממלאים את טופס המועמדות באתר התוכנית, ומצרפים את המסמכים הדרושים. תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31 למרץ 2020.

מהו תהליך הקבלה?
לאחר סגירת הגשת המועמדות, תוזמנו לראיון אישי לבחינת התאמתכם לתוכנית. אישור קבלה או דחיה יישלחו במייל ו/או בדואר.

עיקרי התוכנית:
o תוכנית למאסטר בפקולטה לרפואה בטכניון.
o מלגה מוגדלת לאורך תקופת המאסטר.
o תוכנית קורסים מותאמת אישית.
o שנת הלימודים הראשונה תתחיל בשלוש רוטציות בהן תתנסו בפרויקטים במעבדות הפקולטה השונות, ותחשפו לתחומי מחקר שונים.
o בתום 3 חודשים, תבחרו את מעבדת המאסטר שלכם.
o ליווי צמוד של יועץ אישי, חבר סגל מוועדת התוכנית.
o תוכנית הכשרה ייחודית הכוללת מפגשים כיתתיים עם מדענים בעלי שם עולמי, סדנאות הכשרה ייחודיות, retreat כיתתי ועוד.